0528-23 35 09
info@mijnthuisbegeleiding.nl

Privacy beleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mijn Thuiszorg verwerkt van haar klanten en medewerkers. Indien u om een andere reden persoonsgegevens aan Mijn Thuiszorg verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Mijn Thuiszorg, 0528-233509, KvK 60786469 Mocht u vragen hebben over dit Privacy beleid, kunt u contact opnemen met info@mijnthuiszorg.nl, onder vermelding van “Privacy beleid Mijn Thuiszorg.”

2. Welke gegevens verwerkt Mijn Thuiszorg en voor welk doel

Om de dienstverlening van Mijn Thuiszorg optimaal te laten verlopen, zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk:

2.1. Welke gegevens In het kader van alle diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) Adresgegevens en eventueel postadres

c) Telefoonnummer, e-mailadres

d) BSN nr.

e) Medische gegevens

2.2  Wanneer en waarom verzamelt Mijn Thuiszorg persoonsgegevens?

Mijn Thuiszorg verzamelt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verzorgen. Dit doet Mijn Thuiszorg om de verschillende diensten te optimaliseren en uit te kunnen voeren.

2.3. Verwerking van gegevens Mijn Thuiszorg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw cliënt voortgang. Tijdens de voortgang kan er met u worden gecommuniceerd over acute zaken.

b) Uw geboortedatum wordt gebruikt in uw cliënt dossier.

c) Mijn Thuiszorg gebruikt uw naam, geslacht en e-mailadres om u in onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over cursussen en nieuwswaardige artikelen op de hoogte te houden. De nieuwsbrief is door uw geslacht en achternaam persoonlijk geadresseerd.

d) Mijn Thuiszorg gebruik de BSN nr. en medische gegevens voor het aanvragen van beschikkingen en indicaties.

2.4. Tijd van bewaring

Van de gegevens welke Mijn Thuiszorg gebruikt zijn gekoppeld aan de duur van uw indicatie (WLZ/WMO).

2.5. Niet afstaan van gegevens

Indien u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te willen afgeven, kan Mijn Thuiszorg niet met U in contact treden of communiceren.

2.6 Opslaan van gegevens

Alle gegevens worden online via een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen te bereiken door middel van verschillende wachtwoorden achter elkaar te moeten opgeven.

3. Wie is ontvanger van uw gegevens

Medewerkers van Mijn Thuiszorg kunnen de gegevens verwerken in het datasysteem. Deze gegevens blijven voor altijd in het systeem staan.

Persoonsgegevens worden versleuteld verzonden t.b.v. aanvragen van beschikkingen of indicaties d.m.v. KPN Messenger Zorg.

4. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Uw persoonlijke gegevens blijven in het systeem van Mijn Thuiszorg staan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Deze gegevens worden door Mijn Thuiszorg dan om verschillende redenen bewaard.

Tevens kunt u zich op ieder moment uitschrijven voor elke vorm van gegevensverwerking door schriftelijk een verzoek tot uitschrijving in te zenden. Wilt u uw gegevens compleet laten anonimiseren, dan is dit ook mogelijk (zie punt 5.2.1) Mijn Thuiszorg zal uw verzoek altijd in behandeling nemen.

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens

Indien uw gegevens incorrect zijn en gewijzigd moeten, of wanneer u inzage in uw gegevens wil, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Tevens is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens te anonimiseren.

5.1 Inzage

Indien u inzage wil in onze gegevens dan is dit altijd mogelijk. Tevens kan Mijn Thuiszorg op ieder moment een aanpassing doen in het systeem wat betreft uw persoonsgegevens. Het wissen van gegevens is in het systeem momenteel niet mogelijk. Mijn Thuiszorg kan uw gegevens wel anonimiseren. Mocht u uw gegevens opvragen, dan kan Mijn Thuiszorg dit in een overzichtelijke tabel overhandigen.

5.1.1. Inzage eigen cliënt dossier.

U kunt uw eigen dossier inzien, rapportage en afspraken, via aanmelding Carentzorg. Middels een code, die u kunt aanvragen bij Mijn Thuiszorg, kunt u inloggen bij Carentzorg.

5.1.2. Inzage dossier cliënt door mentor.

Als mentor kunt u alleen het dossier van uw cliënt, via Carentzorg, inzien als u een kopie beschikking rechtbank heeft afgegeven aan Mijn Thuiszorg. Kopie beschikking wordt opgenomen in dossier van uw cliënt.

5.2  Rectificatie of wissen

Mocht u uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens te gebruiken, dan is dat mogelijk. Dit zal dan wel schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar gemaakt moeten worden. Vanaf het moment dat uw bezwaar is binnengekomen zal Mijn Thuiszorg uw verzoek opvolgen en wordt dit verzoek binnen 24 opgevolgd.

5.2.1 Anonimiseren van uw gegevens

Naar aanleiding van uw verzoek om uw gegevens te wijzigen, kan Mijn Thuiszorg overgaan tot het anonimiseren van uw persoonsgegevens. Daardoor kan Mijn Thuiszorg bijvoorbeeld wel op bedrijf blijven zoeken, maar bent u als persoon anoniem.

5.3  Klachten over gebruik van persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met Mijn Thuiszorg opnemen. Mocht u hierna alsnog ontevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.